‘Steden blijven bereikbaar door integratie van modaliteiten en spreiding’

Zelfs als vandaag wordt besloten om alle benodigde investeringen in het openbaar vervoer te realiseren, duurt het wel even voordat de schaalsprong een feit is. Terwijl de capaciteitsgrenzen in veel steden voor corona al werden bereikt. “Als de groei zoals we die gewend waren in dezelfde mate terugkomt, is nadenken over hoe we de tijd overbruggen tot er met investeringen extra capaciteit is bereikt echt urgent”, zegt Christel Mourik, manager OV bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Het maakt de komende jaren spannend en dan zitten we ook nog eens in een zeer onvoorspelbare periode vanwege de coronacrisis. “De reiziger wil gewoon gemakkelijk, comfortabel en snel van A naar B. En daar zullen we oplossingen voor moeten verzinnen.” Mourik, vanaf 1 september secretaris-algemeen directeur van de MRDH, spreekt op 16 september tijdens het OV Congres ’21 over de uitdagingen en opties om het capaciteitsgebrek in grote steden op te lossen.

In de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, waar het OV-gebruik voor corona op sommige lijnen tot wel 10 procent per jaar groeide, komt er met circa 400.000 extra inwoners de komende jaren een stad zo groot als Utrecht bij. Dat trekt een wissel op de mobiliteit en als het OV-systeem niet meegroeit, is het volgens Mourik ook in bredere zin van leefbare steden de vraag of die inwonergroei goed gefaciliteerd kan worden. “OV blijft zeker in het stedelijk weefsel echt een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste modaliteit.”

Op zoek naar alle mogelijke opties

Met hier en daar langere trams en metro’s en een nog hogere frequentie kan groei op de korte termijn nog enigszins worden opgevangen. “Tot je de stap bereikt dat het alleen nog lukt met automatische OV-voertuigen. Dan moeten we op zoek gaan naar alle mogelijke manieren om de capaciteit te vergroten. Het koppelen van OV met andere modaliteiten en spreiding van reizigers over de dag zijn de belangrijkste stappen om de periode tot die schaalsprong te overbruggen.”

Deze schaalsprong is in feite al ingezet. Zo wordt volgend jaar de Hoekse Lijn doorgetrokken tot op het strand van Hoek van Holland, stromen in Den Haag over vier à vijf jaar vijftig tot zestig nieuwe trams in met een grotere capaciteit en wordt ook de metrocapaciteit verder uitgebreid. Op langere termijn staan er grotere infrastructurele projecten op de planning. Bijvoorbeeld verbetering en uitbreiding van het spoortraject tussen Schiedam en Delft (de ‘Oude Lijn’), ontsluiting van de Binckhorst in Den Haag en een nieuwe oeververbinding in Rotterdam.

Mourik: “Die grote infrastructurele aanpassingen zullen langer duren, maar in de tussentijd zie je echt wel dat dingen in beweging zijn gekomen. In feite zijn het allemaal onderdelen van de schaalsprong die tussen 2030 en 2040 zijn beslag moet krijgen.”

Lucht door spreiding

Tot die tijd moet dus op een andere manier het hoofd worden geboden aan de verwachte groei van OV-reizigers. Mourik hecht met name veel belang aan spreiding. “Uiteindelijk is het OV net als de parkeergarage in de binnenstad gebouwd voor pieken. Wanneer we de reiziger meer over de dag kunnen laten reizen, gaat dat echt wel even lucht geven. Dat is lucht die hartstikke nodig is om de periode tot die echte schaalsprong te overbruggen.”

Maar gaat het nu dan eindelijk lukken om reizigers gespreid te laten reizen? Voor corona was Mourik hier vrij pessimistisch over. “Het voelde bijna als het carpoolen van de jaren negentig. Een overheid die het heel graag wil en ondertussen zie je dat de reiziger gewoon in de spits reist. Inmiddels zie ik echt wel grote kansen, omdat we de afgelopen anderhalf jaar simpelweg nieuwe gewoontes hebben aangeleerd. De overheid, maar ook de reiziger.”

Ruggensteun nodig

Binnen de organisatie van de MRDH zijn hier onlangs stappen in gezet. Zodra er weer op kantoor wordt gewerkt, zullen medewerkers niet meer in de spits reizen. De volgende stap is dat de 23 inliggende gemeenten dit voorbeeld volgen en het maken van afspraken met onderwijsinstellingen.

“We hebben nu het momentum om van spreiding meer te maken dan een ambitie. Maar om tot concrete afspraken te komen, hebben we ook ruggensteun vanuit het Rijk nodig. Met spreiding creëren we niet alleen meer capaciteit, maar besparen we ook maatschappelijk gezien een enorme bak met geld. Dan kunnen we in ieder geval de komende jaren weer vooruit.”

Meer nieuws

‘OV-sector kijkt te weinig naar vervoersarmoede’

Er blijven allerlei kansen liggen om vervoersarmoede op te lossen omdat er te weinig wordt gedaan met data. Dat bepleit Anne van der Veen van adviesbureau Over Morgen. Zo zorgt het strekken van OV-lijnen wel voor een efficiëntere exploitatie en zijn sommige reizigers blij met de kortere reistijd, maar wordt andere burgers de toegang tot… Lees verder ›

Minder zorgen over onderhoud en service bestuurdersstoel dankzij speciale app

Bestuurdersstoelen binnen het OV moeten periodiek onderhouden worden om de conditie van de stoelen te waarborgen en daarmee stilstand van materieel en zitklachten te voorkomen. Dit is zelfs vastgelegd in de CAO. Om vervoerders nog meer te ontzorgen en nog beter en efficiëntere service te kunnen bieden, heeft EBLO de Fleet Maintenance App ontwikkeld. De… Lees verder ›

‘Coronaproof interieurtextiel is norm van de toekomst’

Iedereen wordt op veel vlakken nog steeds geconfronteerd met de gevolgen van de pandemie. In het openbaar vervoer wil Buvetex met een coronaproof stoffering bijdragen aan een oplossing. De zogeheten Bioguard-stoffen bestrijden 99,9 procent van het ongewenste DNA, virussen en bacteriën. Het interieurtextiel is ideaal voor complete stoffering bij bussen in het openbaar vervoer en… Lees verder ›