‘Informatie over storingen moet meer gedeeld worden’

Voertuigen en infrastructuur worden steeds slimmer en vervoerders krijgen enorm veel data over hun voertuigen en de gebruikte infrastructuur. Door slim om te gaan met die data, kan uitval worden voorkomen en noodzakelijk onderhoud worden voorspeld.

“Je kunt wel heel veel meten, maar je moet daarna wel weten wat je met die data kan doen. Dat is de crux”, vertelt Jillis Mani van InTraffic. Hij geeft op 11 oktober de workshop ‘Waarom meten geen weten is’ tijdens BusVision in Expo Houten.

Relaties leggen

Vervoerders krijgen nu heel veel informatie van voertuigen en infrastructuur. Door relaties te leggen tussen die data, is het mogelijk om storingen te voorkomen. “Als je weet dat een systeem normaal op een bepaalde manier werkt, kan het een indicatie zijn dat er iets aan de hand is als het systeem plotseling veel langer nodig heeft.”

Veel vervoerders hebben dergelijke data al, maar omdat bijna alles tegenwoordig digitaal is, zien veel vervoerders door de bomen het bos niet meer. “Je moet de data ook snappen en toepassen, dát is weten”, beklemtoont Mani. “We zien dat vervoerders er veel moeite mee hebben, maar we kunnen van elkaar leren wat er werkt en wat er niet werkt.”

Kennis storingen

Daarbij benadrukt hij het belang dat kennis over storingen meer wordt gedeeld. Mani: “Iedereen is op dit moment zijn eigen wiel aan het uitvinden en we zouden eens een paar wielen naast elkaar moeten zetten zodat de boel kan gaan rijden. Dat kan bijvoorbeeld door vervoerdersdata van de NS uit te wisselen met data van de infrastructuur van ProRail.”

Mani: “Door het maken van slimme combinaties kunnen voertuigen helpen om problemen op het spoor te detecteren en andersom. Zo kunnen bijvoorbeeld slimme sensoren in treinen meten dat er een stuk rails niet meer recht ligt of een slimme wissel melden dat het stuk is en dat er voorzichtig moet worden gereden.”

Bussen

Maar ook busvervoerders zouden er verstandig aan doen om meer informatie te delen. Zij merken namelijk vaak vergelijkbare storingen op in de verschillende bussen die zij gebruiken. Zo kunnen indicatoren beter op elkaar worden afgestemd en weten leveranciers beter wat de belangrijkste problemen zijn in de operatie.

Vrijwel alle vervoerders hebben bussen van meerdere leveranciers en hebben ook hun eigen indicatoren, waarmee ze zien of de voertuigen op de juiste manier functioneren. “Vervoerders weten niet van elkaar welke prestatie-indicatoren ze gebruiken en welke storingen vaak optreden. Die informatie wordt niet gedeeld en ze weten dus ook niet dat zij dezelfde problemen ervaren.”

Vuist maken

Mani pleit dus voor meer onderlinge informatiedeling. “Ten eerste kunnen vervoerders hierdoor samen een vuist maken richting de leverancier. Ten tweede hebben vervoerders nu allemaal hun eigen set indicatoren en dashboards. Door landelijke afstemming hoeven vervoerders niet allemaal hun eigen dashboard te bouwen. Dat is een win-winsituatie.”

Tijdens de workshop bespreekt Mani dan ook verschillende use-cases en kunnen bezoekers zelf ook situaties aandragen. “Dan komen we achter de juiste methodes om dit aan te pakken en kan bewezen worden dat het echt toegevoegde waarde heeft. “Daarvoor moeten we ervaring uitwisselen.”

Bezoek de workshop van Jillis Mani op 11 oktober tijdens BusVision in Expo Houten.

Meer nieuws

‘OV-sector kijkt te weinig naar vervoersarmoede’

Er blijven allerlei kansen liggen om vervoersarmoede op te lossen omdat er te weinig wordt gedaan met data. Dat bepleit Anne van der Veen van adviesbureau Over Morgen. Zo zorgt het strekken van OV-lijnen wel voor een efficiëntere exploitatie en zijn sommige reizigers blij met de kortere reistijd, maar wordt andere burgers de toegang tot… Lees verder ›

Minder zorgen over onderhoud en service bestuurdersstoel dankzij speciale app

Bestuurdersstoelen binnen het OV moeten periodiek onderhouden worden om de conditie van de stoelen te waarborgen en daarmee stilstand van materieel en zitklachten te voorkomen. Dit is zelfs vastgelegd in de CAO. Om vervoerders nog meer te ontzorgen en nog beter en efficiëntere service te kunnen bieden, heeft EBLO de Fleet Maintenance App ontwikkeld. De… Lees verder ›

‘Coronaproof interieurtextiel is norm van de toekomst’

Iedereen wordt op veel vlakken nog steeds geconfronteerd met de gevolgen van de pandemie. In het openbaar vervoer wil Buvetex met een coronaproof stoffering bijdragen aan een oplossing. De zogeheten Bioguard-stoffen bestrijden 99,9 procent van het ongewenste DNA, virussen en bacteriën. Het interieurtextiel is ideaal voor complete stoffering bij bussen in het openbaar vervoer en… Lees verder ›